Connect with us

தங்கம் / வெள்ளி விலை நிலவரம் (22/09/2020)!

சென்னை மற்றும் பிற தமிழக நகரங்களின் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகை விலை நிலவரம்.

 

தேதி / நேரம் 1 கிராம் தங்க நகை (22 காரட்) 1 சவரன் தங்க நகை 1 கிராம் வெள்ளி விலை 1 கிலோ வெள்ளி விலை
22/09/2020 03:01 pM 4,850 38,800 64.30 64,300
22/09/2020 10:33 aM 4,880 39,040 65.40 65,400
21/09/2020 02:59 pM 4,915 39,320 68.80 68,800
21/09/2020 10:31 aM 4,934 39,472 70.00 70,000
19/09/2020 10:35 aM 4,958 39,664 70.00 70,000
18/09/2020 02:52 pM 4,942 39,536 70.30 70,300
18/09/2020 10:25 aM 4,937 39,496 70.20 70,200
17/09/2020 03:06 pM 4,919 39,352 69.90 69,900
17/09/2020 10:37 aM 4,909 39,272 68.80 68,800
16/09/2020 10:29 aM 4,945 39,560 71.00 71,000
15/09/2020 10:26 aM 4,952 39,616 71.30 71,300
14/09/2020 10:32 aM 4,907 39,256 70.30 70,300
12/09/2020 02:57 pM 4,900 39,200 69.80 69,800
11/09/2020 10:37 aM 4,898 39,184 69.80 69,800
10/09/2020 03:01 pM 4,920 39,360 70.40 70,400
10/09/2020 10:38 aM 4,925 39,400 70.90 70,900
09/09/2020 10:36 aM 4,909 39,272 70.00 70,000
08/09/2020 10:27 aM 4,885 39,080 69.80 69,800
07/09/2020 03:05 pM 4,888 39,104 70.20 70,200
07/09/2020 10:37aM 4,885 39,080 70.70 70,700
05/09/2020 10:34aM 4,888 39,104 69.30 69,300
04/09/2020 02:59 pM 4,879 39,032 69.10 69,100
04/09/2020 10:35 aM 4,886 39,088 68.50 68,500
03/09/2020 03:00 pM 4,875 39,000 70.40 70,400
03/09/2020 10:31 aM 4,877 39,016 73.30 73,300
02/09/2020 02:54 pM 4,911 39,288 74.90 74,900
02/09/2020 10:39 aM 4,916 39,328 74.90 74,900
01/09/2020 10:24 aM 4,972 39,776 76.50 76,500
31/08/2020 02:55 pM 4,947 39,576 74.40 74,400
31/08/2020 10:35 aM 4,954 39,632 75.10 75,100
29/08/2020 02:59 pM 4,927 39,416 71.40 71,400
29/08/2020 10:25 aM 4,912 39,296 71.40 71,400
28/08/2020 10:25 aM 4,392 39,800 71.00 71,000
27/08/2020 10:25 aM 4,975 39,800 72.50 72,500
26/08/2020 10:25 pM 4919 39,352 69.70 69,700
24/08/2020 10:27 pM 4993 39,944 72.20 72,200
24/08/2020 10:27 aM 5003 40,024 72.00 72,000
22/08/2020 11:07 aM 5048 40,384 72.70 72,700
21/08/2020 10:17 aM 5084 40,672 74.30 74,300
20/08/2020 02:54 pM 5040 40,320 72.70 72,700
20/08/2020 10:12 aM 5084 40,672 73.70 73,700
18/08/2020 02:47 pM 5187 41,496 74.10 74,100
17/08/2020 03:09 pM 5075 40,600 74.70 74,700
17/08/2020 10:30 AM 5071 40,568 74.10 74,100
15/08/2020 10:32 AM 5100 40,800 75.10 75,100
14/08/2020 10:32 AM 5111 40,888 76.70 76,700
13/08/2020 03:03 pM 5076 40,840 76.40 76,400
13/08/2020 10:31 aM 5105 40,840 76.10 76,100
12/08/2020 03:09 pM 5104 40,832 75.30 75,300
12/08/2020 10:58 AM 5013 40,104 70.50 70,500
11/08/2020 03:05 PM 5242 41,936 82.80 82,800
11/08/2020 10:26 aM 5314 42,512 84.90 84,900
10/08/2020 03:03 pM 5358 42,064 82.60 82,600
07/08/2020 03:03 pM 5416 43,328 83.60 83,600
05/08/2020 10:31 AM 5301 42,408 77.20 77,200
04/08/2020 10:31 AM 5208 41,664 72.70 72,700
03/08/2020 10:32 AM 5188 41,504 72.50 72,500
01/08/2020 10:46 AM 5178 41,424 72.50 72,500
31/07/2020 10:34 AM 5125 41,000 71.10 71,100
30/07/2020 10:48 AM 5103 40,824 71.20 71,200
29/07/2020 03:06 pM 5075 40,600 71.80 71,800
29/07/2020 10:48 AM 5064 40,512 71.30 71,300
28/07/2020 10:53 AM 5037 40,296 72.90 72,900
27/07/2020 10:29 AM 4978 39,824 70.80 70,800
22/07/2020 10:29 AM 4785 38,280 65.70 65,700
24/07/2020 03:00 pM 4885 39,080 66.70 66,700
22/07/2020 10:29 AM 4785 38,280 65.70 65,700
21/07/2020 10:47 AM 4709 37,672 59.70 59,700
20/07/2020 03:03 PM 4702 37,616 57.40 57,400
20/07/2020 10:47 AM 4695 37,560 57.10 57,100
18/07/2020 10:47 AM 4703 37,624 57.20 57,200
17/07/2020 10:47 AM 4685 37,480 56.60 56,600
16/07/2020 10:38 AM 4718 37,744 57.30 57,300
15/07/2020 03:03 PM 4716 37,728 57.40 57,400
15/07/2020 10:38 AM 4713 37,704 57.00 57,000
14/07/2020 03:04 PM 4697 37,576 56.50 56,500
14/07/2020 10:38 AM 4691 37528 56.50 56,500
13/07/2020 03:04 PM 4706 37,648 56.80 56,800
11/07/2020 10:33 AM 4689 37,512 55.50 55,500
10/07/2020 10:32 AM 4692 37,536 55.10 55,100
09/07/2020 10:35 AM 4718 37,744 55.50 55,500
04/07/2020 10:42 AM 4622 36,976 53.10 53,100
03/07/2020 10:41 AM 4627 37,016 53.00 53,000
02/07/2020 03:11 PM 4627 37,016 53.00 53,000
02/07/2020 10:41 AM 4633 37,064 53.40 53,400
01/07/2020 10:41 AM 4674 37,392 54.30 54,300
29/06/2020 03:17 PM 4624 36,992 53.10 53,100
29/06/2020 10:31 AM 4645 37,160 53.30 53,300
27/06/2020 10:28 AM 4640 37,120 53 53,000
26/06/2020 10:28 AM 4601 36,808 52.90 52,900
25/06/2020 10:42 AM 4618 36,944 52.40 52,400
23/06/2020 10:34 AM 4610 36,880 53.40 53,400
22/06/2020 10:32 AM 4629 37,032 54.10 54,100
21/06/2020 10:32 AM 4608 36,864 53.40 53,400
20/06/2020 10:32 AM 4608 36,864 53.40 53,400
19/06/2020 10:32 AM 4557 36,456 52.80 52,800
18/06/2020 10:32 AM 4551 36,408 53.00 53,000
17/06/2020 03:08 PM 4532 36,256 52.90 52,900
17/06/2020 10:41 AM 4547 36,376 52.70 52,700
16/06/2020 03:03 PM 4553 36,424 52.80 52,800
16/06/2020 10:41 AM 4530 36,240 52.40 52,400
15/06/2020 03:05 PM 4509 36,072 52.10 52,100
15/06/2020 10:28 AM 4532 36,256 53.60 53,600
13/06/2020 10:24 AM 4552 36,416 53.00 53,000
12/06/2020 10:38 AM 4526 36,208 53.90 53,900
09/06/2020 03:08 PM 4526 36,208 53.10 53,100
11/06/2020 10:32 AM 4537 36,296 53.90 53,900
10/06/2020 10:26 AM 4494 35,952 53.20 53,200
09/06/2020 03:08 PM 4479 35,832 53.10 53,100
09/06/2020 10:38 AM 4447 35,576 52.90 52,900
08/06/2020 03:01 PM 4447 35,576 53.10 53,100
05/08/2020 10:45 AM 4435 35,480 52.90 52,900
06/06/2020 03:15 PM 4435 35,480 52.80 52,800
05/06/2020 10:35 AM 4427 35,416 52.50 52,500
05/06/2020 03:02 PM 4484 35,872 53.30 53,300
05/06/2020 10:38 AM 4475 35,800 53.20 53,200
03/06/2020 03:05 PM 4472 35,776 53.70 53,700
03/06/2020 10:21 AM 4468 35,744 53.30 53,300
02/06/2020 03:05 PM 4498 35,984 54.80 54,800
02/06/2020 10:21 AM 4507 36,056 54.80 54,800
01/06/2020 10:20 AM 4512 36,096 54.80 54,800
30/05/2020 10:41 AM 4508 36,064 53.80 53,800
29/05/2020 10:41 AM 4472 35,776 52.50 52,500
27/05/2020 03:05 PM 4485 35,880 52.40 52,400
28/05/2020 10:41 AM 4476 35,808 52.10 52,100
27/05/2020 03:14 PM 4431 35,448 52.60 52,600
27/05/2020 10:43 AM 4431 35,448 51.40 51,400
26/05/2020 03:10 PM 4485 35,880 52.40 52,400
26/05/2020 10:35 AM 4523 36,184 52.50 52,500
23/05/2020 03:01 PM 4544 36,352 52.10 52,100
23/05/2020 10:35 AM 4544 36,352 52.10 52,100
22/05/2020 10:49 AM 4487 35,896 50.80 50,800
04/03/2020 02:59 PM 4128 33,024 50 50,000
03/03/2020 03:01 PM 4025 32,200 48.50 48,500
03/03/2020 10:40 AM 4014 32,112‬ 48.50 48,500
02/03/2020 03:04 PM 4005 32,040‬ 48.60 48600
29/02/2020 03:04 PM 3986 31,888‬ 47.40 47400
29/02/2020 10:36 AM 3986 31,888‬ 47.40 47400
28/02/2020 3:05 pm 4064 32,512‬ 49.00 49000
28/02/2020 10:35 am 4071 32,568‬ 49.80 49800
27/02/2020 3:00 pm 4064 32,512 50.90 50900
27/02/2020 10:30 am 4082 32,656‬ 51.10 51100
26/02/2020 3:04 pm 4080 32,640‬ 51.40 51400
26/02/2020 11:15 am 4061 32,488‬ 51.20 51200
25/02/2020 3:10 pm 4092 32736 52.40 52400
24/02/2020 3:10 pm 4166 33328 53.30 53300
22/02/2020 3:17 pm 4072 32576 52.40 52400
22/02/2020 10:28 am 4072 32576 52.40 52400
21/02/2020 3:05 pm 4051 32408 52.50 52500
21/02/2020 10:37 am 4012 32096 52.30 52300
20/02/2020 3:07 pm 3978 31824 51.6 51600
20/02/2020 10:28 am 3980 31840 52.1 52100
19/02/2020 3:08 pm 3965 31720 51.8 51800
19/02/2020 10:35 am 3953 31624 51.6 51600
18/02/2020 3:01 pm 3926 31408 50.6 50600
18/02/2020 10:33 am 3913 31304 50.4 50400
17/02/2020 3:00 pm 3902 31216 50.2 50200
17/02/2020 10:31 am 3911 31288 50.4 50400
கேலரி2 hours ago

அக்‌ஷரா கவுடா – க்யூட் & ஹாட் பிக்ஸ்!

பர்சனல் ஃபினாஸ்3 hours ago

எச்டிஎப்சி வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி… கடன்களை மறுசீரமைப்பு செய்வது எப்படி?

வேலை வாய்ப்பு3 hours ago

M.Sc (Biochemistry/ Biotechnology/ Microbiology) படித்தவர்களுக்குப் பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு!

பல்சுவை4 hours ago

இட்லி பொடி மிகச் சுவையாகச் செய்வது எப்படி?

வேலை வாய்ப்பு4 hours ago

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு!

வேலை வாய்ப்பு5 hours ago

B.E/ B.Tech Mechanical Engineering படித்தவர்களுக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு!

வேலை வாய்ப்பு5 hours ago

12th Std/ Diploma in Auxiliary Nursing Mid Wifery Course படித்தவர்களுக்கு மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு!

வேலை வாய்ப்பு5 hours ago

B.sc (or) M.Sc (Agriculture) படித்தவர்களுக்குத் தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு!

வேலை வாய்ப்பு6 hours ago

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு!

தமிழ்நாடு7 hours ago

இளம்பெண்களை ஏமாற்றினால் கடுமையான தண்டனை.. சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி!

வேலை வாய்ப்பு11 months ago

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை வளர்ச்சித் துறையில் வேலை!

சினிமா1 year ago

பிக்பாஸ் வீட்டில் லைட் ஆஃப் செய்த பின்னர் இரவில் நடப்பது என்ன தெரியுமா? வெளியான ரகசியம்!

இந்தியா1 year ago

6 பேரால் இரண்டு நாள் வைத்து சீரழிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு மொட்டை அடித்த பஞ்சாயத்து!

தமிழ்நாடு1 year ago

தமிழகத்தின் 22 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு: பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை!

இந்தியா1 year ago

ரோஜாவை ஸ்பெஷலாக கவனித்த ஜெகன் மோகன் ரெட்டி: புதிய பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார்!

சினிமா2 years ago

பேரனுக்காக ஆட்டோவில் பயணித்த ரஜினி!

வேலை வாய்ப்பு1 year ago

தமிழக அரசின் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் வேலை!

வேலை வாய்ப்பு1 year ago

தமிழக அரசின் சமூக நலத்துறை மற்றும் சத்துணவுத் திட்டத் துறையில் வேலை!

சினிமா செய்திகள்2 years ago

விஜய் டிவி சீரியலில் நடிக்க ஆசையா? இதோ ஓர் அரிய வாய்ப்பு!

தமிழ்நாடு5 months ago

பெண்களுக்கு வட்டியில்லாக் கடன்.. தொடக்கி வைத்த அமைச்சர்!

கிரிக்கெட்2 weeks ago

பந்தை பறக்கவிட்ட தோனி.. கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள்!

சினிமா செய்திகள்3 weeks ago

தேர்வு எழுத சென்ற சாய் பல்லவி.. செல்பி எடுத்துக்கொண்ட மாணவர்கள்.. வைரல் வீடியோ!

வீடியோ செய்திகள்1 month ago

காதலை வித்தியாசமாகத் தெரிவிக்க தீ மூட்டிக்கொண்ட காதலன்! (வீடியோ உள்ளே)

வீடியோ2 months ago

சூர்யா ரசிகர்களுக்கு வழங்கிய பிறந்தநாள் ட்ரீட்!

வீடியோ செய்திகள்6 months ago

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 85 ஆக அதிகரிப்பு

வீடியோ செய்திகள்6 months ago

சாலையில் விழுந்த ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர் வெடித்ததில் இளைஞர் உயிரிழப்பு

வீடியோ செய்திகள்6 months ago

கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்? – சிறப்பு தொகுப்பு

வீடியோ செய்திகள்6 months ago

கோடீஸ்வரனாக்கும் பிரம்ம முகூர்த்தம் – வெளிவராத ரகசியங்கள் சொல்லும் Shelvi

வீடியோ செய்திகள்6 months ago

லாரியும் ஜீப்பும் மோதி புதுமண தம்பதி உட்பட 11 பேர் உடல்நசுங்கி உயிரிழப்பு

வீடியோ செய்திகள்6 months ago

நானும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறேன் – ரஜினி

%d bloggers like this: